Jak to děláme

Jak posilujeme stabilitu vašeho podnikání

Posilování odolnosti, bezpečnosti a stability podnikání je proces vyžadující řadu klíčových nástrojů.

Tvar 1
Ikona

Struktura organizace

Určení klíčových činností a služeb organizace, které budou zařazeny do systému řízení kontiunity podnikání

Tvar 2
Ikona

Správa zdrojů

Definice všech aktiv, lidí, dovedností, informací, technologií a jiných, které má organizace k dispozici pro plnění cílů jednotlivých produktů a služeb

Tvar 3
Ikona

Analýza dopadů BIA

Stanovení priorit a požadavků na kontinuitu podnikání, definice oblastí a typů dopadů a kritérií pro jejich vyhodnocení

Tvar 4
Ikona

Posuzování rizik

Identifikace, analýza, a vyhodnocení výše rizika (s detailem pro jednotlivé zdroje) a rozhodnutí, která rizika vyžadují ošetření

Tvar 5
Ikona

Strategie kontinuity podnikání

Identifikace a výběr strategii pro zajištění kontinuity na základě výstupů z analýz dopadů na podnikání a posouzení rizik organizace

Tvar 6
Ikona

Plánování kontinuity činnosti

Stanovení plánů a postupů, které jsou aktivovány v případě narušení činností organizace, jejich součástí je včasné varování a komunikace se zainteresovanými stranami

Tvar 7
Ikona

Správa neshod a opatření

Vytvoření implementačního plánu nápravných opatření pro odstranění neshod a uvedení systému řízení kontinuity podnikání a krizového řízení do souladu s cíli organizace, legislativou a příslušnými normami

Shape

Máte zájem o více informací?

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem.

Ozvěte se nám hend