Shape
Organizace

Definujte rozsah působnosti systému

Určete části organizace, které budou zařazeny do BCMS a správy produktů, činností a služeb společnosti.

Ozvěte se nám teď hned
Organization

Určení částí organizace, které budou zařazeny do systému řízení kontinuity obchodní činnosti (BCMS), je důležitou součástí plánování. Jde o strategickou aktivitu, která definuje, které oddělení, týmy nebo procesy mají pro continuativitu obchodní činnosti strategický význam. Právě tyto části budou chráněny a podporovány prostřednictvím BCMS.

Co se týče správy produktů, činností a služeb, je to rovněž zásadní proces pro úspěch jakékoliv společnosti. Organizace musí neustále sledovat a hodnotit výkonnost svých produktů a služeb, monitorovat tržní trendy a požadavky zákazníků a provádět nezbytné aktualizace nebo vylepšení. Efektivní správa zajišťuje, že produkty a služby zůstávají konkurenceschopné, přinášejí hodnotu pro zákazníky a přispívají k dlouhodobým cílům společnosti.

Správa zdrojů