Shape
Správa zdrojů

Spravujte svoje zdroje

Definujte všechna aktiva, lidi, dovednosti, informace, technologie a další zdroje, které má organizace k dispozici pro plnění cílů jednotlivých produktů a služeb.

Ozvěte se nám teď hned
How we do Details

Správa zdrojů je klíčovým prvkem strategického plánování a provozu každé organizace. Tato činnost zahrnuje identifikaci, alokaci a účinné využití všech dostupných zdrojů, které organizace potřebuje pro dosažení svých cílů a plnění svých produktů a služeb. Zdroje mohou zahrnovat fyzická aktiva, technologie, informace, dovednosti a znalosti pracovníků a další klíčové prvky. Správou zdrojů organizace zajistí, že má k dispozici potřebné kapacity a dovednosti pro účinné a efektivní plnění své činnosti, objevuje příležitosti pro zlepšení a minimalizuje rizika spojená s nedostatkem nebo špatným využitím zdrojů.