Shape
PR

Posuzujte rizika

Identifikujte, analýzujte, a vyhodnocujte výši rizika s detailem pro jednotlivé zdroje a rozhodujte, která rizika vyžadují ošetření.

Ozvěte se nám teď hned
How we do Details

Posuzování rizik je klíčovým krokem v procesu plánování kontinuity obchodní činnosti. Cílem je identifikovat potenciální hrozby pro organizaci a její kritické obchodní funkce a porozumět možným dopadům, které by tyto hrozby mohly mít. Toto může zahrnovat všechno od přírodních katastrof, přes technologické havárie, po kybernetické útoky. Proces také zahrnuje hodnocení pravděpodobnosti výskytu těchto událostí. Posuzování rizik pomáhá podnikům připravit se na různé scénáře a efektivně alokovat zdroje pro minimalizaci dopadů těchto rizik.