Shape
Implementační plán

Spravujte neshody a nápravná opatření

Vytvářejte implementační plány nápravných opatření pro odstranění neshod a uvádějte systém řízení kontinuity podnikání a krizového řízení do souladu s cíli organizace, legislativou a příslušnými normami.

Ozvěte se nám teď hned
How we do Details

Správa neshod a opatření je zásadní částí cyklu řízení kontinuity obchodní činnosti. Může se jednat o určení, kde plán kontinuity obchodní činnosti neodpovídá realitě nebo kde jsou potřeba zlepšení. Tato neshodnost je pak řešena prostřednictvím určených opatření, které mohou zahrnovat například aktualizaci plánu, školení zaměstnanců nebo dokonce změnu obchodních procesů.

Implementační plány pak popisují, jak budou tato opatření provedena. Detailně definují kroky, které je třeba podniknout, zodpovědné strany, časový rámec pro provedení a zdroje potřebné k jejich realizaci. Tyto plány jsou klíčové pro zajištění toho, že identifikované neshody jsou řešeny a že plán kontinuity obchodní činnosti je pravidelně aktualizován a vylepšován.