S4M

Shield

Softwarové řešení pro oblasti řízení kontinuity podnikání (BCM) a krizové řízení, které vám poskytuje klíčové nástroje pro ochranu vašeho podnikání a rychlou reakci na neočekávané události.

Shield je nastaven v souladu s českou legislativou (zejména zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti) a řadou mezinárodních norem (ISO 22301, ISO 22313 a jiné) a využívá PDCA cyklus (Plánuj - Dělej - Kontroluj - Jednej) k implementaci, udržování a neustálému zlepšování efektivnosti systému řízení kontinuity podnikání organizace.

Shield
Shape
Náš model

Jak vám můžeme pomoci posílit odolnost, bezpečnost a stabilitu vašeho podnikání.

Dozvědět se více
How we do

Definice klíčových
činností organizace

How we do

Správa zdrojů

How we do

BIA
Analýza dopadů

How we do

Strategie
kontinuity podnikání

How we do

Posuzování rizik

How we do

Tvorba a testy plánů
kontinuity činností

How we do

Správa neshod
a opatření


Detaily produktu

Detail společnosti
Organizační strom
ICON

Organizace

Shield je připraven na efektivní řízení BCMS v rámci malých i větších organizací.

Určení klíčových činností a služeb organizace, které budou zařazeny do systému řízení kontiunity podnikání.

Zdroje
Zdroje
ICON

Zdroje

Definice všech aktiv, lidí, dovedností, informací, technologií a jiných, které má organizace k dispozici pro plnění cílů jednotlivých produktů a služeb.

Case Studio
ICON

Analýza dopadů BIA

Stanovení priorit a požadavků na kontinuitu podnikání, definice oblastí a typů dopadů a kritérií pro jejich vyhodnocení.

Posuzování rizik
ICON

Posuzování rizik

Identifikace, analýza, a vyhodnocení výše rizika (s detailem pro jednotlivé zdroje) a rozhodnutí, která rizika vyžadují ošetření.

Strategie
ICON

Strategie

Identifikace a výběr strategii pro zajištění kontinuity na základě výstupů z analýz dopadů na podnikání a posouzení rizik organizace. Strategie mohou být stanoveny pro období před, během a po narušení poskytovaných produktů a služeb .

Case Studio
Case Studio
ICON

Plány kontinuity činností

Stanovení plánů a postupů, které jsou aktivovány v případě narušení činností organizace, jejich součástí je včasné varování a komunikace se zainteresovanými stranami.

Nácvik a testování pro ověření efektivnosti strategií a postupů pro zachování kontinuity podnikání.

Implementační plán
ICON

Neshody a opatření

Vytvoření implementačního plánu nápravných opatření pro odstranění neshod a uvedení systému řízení kontinuity podnikání a krizového řízení do souladu s cíli organizace, legislativou a příslušnými normami.

Naši klienti

}