Shape
Katalog hrozeb

Modelujte scénáře hrozeb

Evidujte hrozby a jejich navázání na konkrétní scénáře, které specifikují jejich možné dopady na činnosti organizace a pracujte s nimi dále v posuzování rizik.

Ozvěte se nám teď hned
How we do Details

Modelování scénářů hrozeb je důležitou součástí řízení kontinuity obchodní činnosti. Tento proces zahrnuje vytváření a zkoumání různých "co kdyby" scénářů, které mohou narušit normální chod organizace. Každý scénář modeluje možné dopady potenciální hrozby, jako jsou přírodní katastrofy, technické poruchy nebo kybernetické útoky, a jako takový poskytuje cenné informace pro plánování a přípravu.

Vytváření a analýza těchto scénářů pomáhají organizacím lépe porozumět možným rizikům, stanovit priority a vypracovat strategie, které budou v případě skutečného narušení nejefektivnější pro minimalizaci dopadu na jejich činnost a zajištění pokračování kritických operací.